Stöd oss gärna

Många kvinnor som vill lämna prostitution, pornografi eller människohandel har ingen möjlighet att själva ta sig ur. Dessvärre är det långt ifrån alla som får hjälp ifrån samhället. Talita finns till för just dessa kvinnor, men för att vi ska kunna erbjuda dem att stanna hos oss, och få den hjälp de behöver, så är vi beroende av din gåva.

Tack att du vill vara med.

Vill du skriva ut ett gåvokort i samband med en insättning till vårt arbete: Ladda hem vårt gåvokort!


Tack till våra sponsorer

En sponsor-logo