Pornografi

*

Pornografi

För inte så länge sen kunde man läsa en annons på Times Square i New York där det stod: ”All you need is hand”. Genom detta så vill den massiva online­porr webbsidan Pornhub få oss att tro att vi är nöjda så länge vi har våra händer och tillgång till porr. Men vi måste komma ihåg att porrindustrin är en marknad. Precis som de annonser som säger till oss att vi kommer känna oss kompletta om vi köper en viss skjorta, en viss typ av sminkprodukt och så vidare, så vill porrindustrin att vi ska tro att porr är normalt, accepterat och allt vi behöver. Pornografi har verkligen blivit en norm i vårt samhälle där nästan alla tonåringar och vuxna har varit utsatta för den eller konsumerat den.[1]

Internet har förändrat porrkonsumtionen genom att erbjuda konsumenten lättillgänglig pornografi till överkomliga priser. Detta kombinerat med att konsumenten kan vara i det närmaste helt anonym, resulterar i att allt fler tittar på porr. Men bör pornografin vara en norm? Bör den undervisa oss om sexualitet?

En konsekvens av den lättillgängliga pornografin är ett ökat inslag av våld och nedbrytande sex i den. Jämför vi forskning för tio år sedan med forskning från 2010 så ser vi att den fysiska aggressionen i pornografin har fyrdubblats.[2] Nio av tio mainstream porrscener innehåller fysisk aggression, och minst hälften innehåller verbal aggression. De vanligaste fysiska aggressiva handlingarna är slag med öppen hand, munkavle, knuffande, dra i håret samt smisk. En överväldigande majoritet av de individer som i pornografin fungerar som måltavlor för aggressionen är kvinnor.

Vad som är ännu mer oroande är att reaktionerna på de olika formerna av aggression nästan alltid är positiva eller neutrala. Även när en kvinna i pornografin initialt säger nej till en sexuell handling, så visar hon så småningom både glädje och njutning. Varför är detta oroande? Därför att män och pojkar som tittar på pornografi får meddelandet att även om en tjej säger nej, så kommer hon så småningom att njuta av den sexuella akten. För kvinnor och flickor så är budskapet att aggressiva sexuella handlingar förhöjer njutningen. Det borde därför inte komma som en stor överraskning att fler och fler sexualbrott förekommer bland allt yngre människor.

Vi måste också ställa oss frågan: Finns det ett samband mellan pornografi, prostitution och människohandel? Människor skiljer ofta pornografi från prostitution, men pornografi, per definition, är en form av prostitution d v s sex som betalas för och som dessutom filmas. Forskning visar att i likhet med gatu-­ och inomhus-prostitution så lider kvinnor som agerar inom pornografin av både psykisk ohälsa och sämre sociala förhållanden. Kvinnorna i pornografin löper tre gånger så stor risk att drabbas av depression och 1,5 gånger så stor risk att leva i fattigdom. Tidiga sexuella övergrepp är dessutom betydligt vanligare bland dessa kvinnor, närmare bestämt tre gånger vanligare, än vad som är genomsnittligt normalt förekommande.[3]

Många kvinnor i prostitution har också deltagit i produktionen av porr, och just dessa kvinnor hade betydligt högre frekvens av post­traumatisk stress, ofta förkortat PTSD.[4] Detta visar att pornografi, som en specifik form av prostitution, är särskilt skadlig för deltagarna. Alla dessa faktorer sammantaget visar att, precis som personer i prostitution, så väljer många kvinnor att medverka i pornografi till största del utifrån brist på andra valmöjligheter. Både i gatu-­ och i inomhus-prostitution samt i porrindustrin så ser vi att människor kan tvingas, lockas eller pressas in i industrin på grund av sämre livsvillkor. Pornografin, som en specifik typ av prostitution, är därför en grundläggande orsak till människohandel.

Meghan Donevan


[1] Mattebo, M (2014). “Pornography and Sexual Experiences Among High School Students in Sweden.” Journal of Developmental and Behavioural Pediatrics, Vol. 35(3):179-188; Wallmyr, G. & Welin, C. (2006). “Young People, Pornography, and Sexuality: Sources and Attitudes,” The Journal of School Nursing, 22(5):290­295; Mattebo, M (2014). “Pornography and Sexual Experiences Among High School Students in Sweden.” Journal of Developmental and Behavioural Pediatrics, Vol. 35(3):179-188.
[2] Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C., and Liberman, R. (2010). “Aggression and sexual behavior in best­selling pornography videos: A content analysis update,” Violence Against Women, 16(10):1065­1085.
[3] Grudzen, C., Ryan, G., Margold, W., Torres, J., and Gelberg, L. (2009). “Pathways to Health Risk Exposure in Adult Film Performers,” Journal of Urban Health, Vol. 86(1):67­ 78.
[4] Waltman, M. (2010). “Rethinking Democracy: Legal Challenges to Pornography and Sex Inequality in Canada, Sweden and the United States,” Political Research Quarterly, Vol. 63 (1):218-237.