A way out badge

Talita är en ideell organisation som erbjuder en väg ut för kvinnor som utnyttjats i prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål. Vi arbetar rehabiliterande, uppsökande och förebyggande.

Den metod som ligger till grund för Talitas rehabiliteringsprogram är ett resultat av det kvinnorna själva lärt oss under de 20 år vi arbetat med dem. Metoden består av 1) skyddat boende, 2) traumaterapi, 3) undervisning, 4) framtidsplanering och praktik samt 5) utslussning och integrering i samhället.

Om du som läser detta är i behov av hjälp, eller om du känner någon som är det, tveka inte att höra av dig till oss epost: info@talita.se

A way out badge
Prostitution Människohandel & koppleri Pornografi
Läs mer

Rumänien & Mongoliet

*

Talita driver skyddade boenden i Mongoliet och Rumänien

Talita Badge
Talita Badge
Talita Badge