A way out badge

Talita är en ideell förening som erbjuder både akut skydd och långsiktigt stöd till kvinnor som utnyttjats i prostitution, pornografi eller människohandel för sexuella ändamål.

Vi har utformat ett ett-årigt rehabiliteringsprogram som innehåller skyddat boende, traumaterapi, undervisning, framtidsplanering och praktik samt utslussning och integrering i samhället. Vi har verksamhet i Sverige (Stockholm och Göteborg), Mongoliet och Rumänien.

Om du som läser detta är i behov av hjälp, eller om du känner någon som är det, tveka inte att höra av dig till oss epost: info@talita.se

A way out badge
Prostitution Människohandel & koppleri Pornografi
Läs mer

Rumänien & Mongoliet

*

Talita driver skyddade boenden i Mongoliet och Rumänien

Talita Badge
Talita Badge
Talita Badge