A way out badge

Talita erbjuder en väg ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett helt nytt liv.

Vi arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande. Vårt ettåriga rehabiliteringsprogram bygger på en metod som vi utformat utifrån den kunskap vi fått under de 20 år vi arbetat med målgruppen. Och metoden fungerar. 97 % av de kvinnor som genomgått Talitas program lämnar prostitutionen för gott.

Om du som läser detta är i behov av hjälp, eller om du känner någon som är det, tveka inte att höra av dig till oss epost: info@talita.se

A way out badge
Prostitution Människohandel & koppleri Pornografi
Läs mer

Rumänien & Mongoliet

*

Talita driver skyddade boenden i Mongoliet och Rumänien

Talita Badge
Talita Badge
Talita Badge