A way out badge

Talita är en ideell förening som erbjuder både akut skydd och långsiktigt stöd till kvinnor som utnyttjats i prostitution, pornografi eller människohandel för sexuella ändamål.

Talita bedriver verksamhet i Sverige (Stockholm och Göteborg) och Mongoliet. Vi har skyddade boenden och mottagningar i båda dessa länder och erbjuder bl a ett ett-årigt program som innehåller traumaterapi, undervisning, planering för framtiden samt utslussning och integrering i samhället.

Om du som läser detta är i behov av hjälp, eller om du känner någon som är det, tveka inte att höra av dig till oss 0704 304464 (Stockholm) eller 0736 71 54 65 (Göteborg) eller epost: info@talita.se

A way out badge
Prostitution Människohandel & koppleri Pornografi
Läs mer

Utomlands

*

Talita driver ett skyddat boende i Ulan Bator, Mongoliet

Talita Badge
Talita Badge
Talita Badge