Vad gör Talita?

I Sverige driver Talita skyddade boenden med rehabilitering i Stockholm (Villa Talita) och i Göteborg (Lilla Talita).

I Stockholm finns plats för fyra kvinnor i taget - tre som ingår i Talitas långsiktiga program och en som slussats akut av polis, socialtjänst eller annan myndighet för kortare tid. I Göteborg finns plats för tre kvinnor i taget, varav en plats är reserverad för kortare akutplaceringar. Dagtid finns stödjande personal i våra boenden. Under de första dygnen finns även, vid behov, kvälls- och nattpersonal på plats. Talita har dessutom jourtelefoner som de boende kan ringa till dygnet runt. Läs nedan hur vi arbetar långsiktigt.


Rehabiliterande

Långsiktigt

De kvinnor i Talitas målgrupp som vill ha långsiktig hjälp överlåter sig till ett tolv månader långt rehabiliteringsprogram. Programmet, som har utvärderats av Malmö universitet med goda resultat, bygger på en metod (Talitametoden) som vi utformat utifrån den kunskap vi fått under de 20 år vi arbetat med målgruppen. Och metoden fungerar. Nästintill alla kvinnor som genomgått Talitas program lämnar prostitutionen för gott. Talita-metoden innefattar skyddat boende, traumaterapi, undervisning, framtidsplanering och praktik samt utslussning och integrering i samhället.Tack vare våra utslussningslägenheter kan vi vid behov förlänga stödet till kvinnan med ytterligare ett år, vilket ger oss ännu lite mer tid att undersöka möjligheterna för framtiden.

Akut

Om polis eller socialtjänst vill slussa en kvinna till oss kan de nå oss på vår jourtelefon dygnet runt, alla dagar i veckan. Vi tar emot i våra skyddade boenden i Stockholm och Göteborg och kvinnan får ett eget rum där hon kan landa och känna sig trygg. Ofta deltar sedan kvinnan i förundersökning och senare eventuellt i rättegång. Vi erbjuder helpension (boende, mat, hygienartiklar, kläder) samt stöttar på alla sätt vi kan genom stödsamtal (ev. med hjälp av tolk), sällskap till polisförhör osv.

Alla kvinnor som kommer till oss får frågan om de vill stanna och ingå i vårt ett-åriga program. De flesta som kommer, slussade på ovan nämnda sätt, vill emellertid återvända hem så fort som möjligt. Vi hjälper dem då att ansöka om att få ingå i det återvändandeprogram som Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för i samarbete med Internationella Migrationsorganisationen (IOM).

Uppsökande

Två kvinnor (en svensk och en ursprungligen från Rumänien) som tidigare genomgått Talitas program driver idag, tillsammans med en annan medarbetare och en volontär, uppsökande verksamhet riktad till kvinnor och unga tjejer i gatumiljö, på strippklubbar och andra arenor i Stockholm där prostitution kan förekomma. En kväll i veckan är de ute och samtalar, motiverar och bygger relationer med kvinnor. De har även en jourtelefon som kvinnorna kan kontakta dem på under veckan som följer. Målet är att nå ut med information om den långsiktiga hjälp Talita kan erbjuda samt fånga upp minderåriga som är i (eller riskerar att hamna i) prostitution och stötta dem i kontakt med myndigheter. Vårt uppsökande team har även samarbete med hotell som, om de upptäcker att det pågår prostitution hos dem, kan nå teamet och be dem tala med kvinnorna och erbjuda hjälp.

Förebyggande

FORSKNING

Under mars 2019 släppte Talita en rapport om den svenska porrindustrin, författade av Meghan Donevan som är anställd hos oss för att bedriva forskning. Vi vill såklart sprida den rapporten så mycket vi bara kan och dela med oss av vår kunskap där den efterfrågas.

RealityCheck

Reality Check finns för att underlätta kritiska samtal om porr och dess skadeverkningar med barn och unga.

För att främja ungas sexuella hälsa och förebygga mäns våld mot kvinnor och barn startades Reality Check – ett arvsfondsfinansierat projekt med syfte att öka barn och ungas kunskap om porrens negativa konsekvenser. Reality Check är en del av Talitas förebyggande arbete, och inom detta projekt tar vi fram olika former av undervisningsmaterial och praktiska verktyg som kommer att kunna användas i skolor och av andra verksamheter som arbetar med barn och unga.