Media

Här lägger vi upp filmer vi själva producerat eller som andra producerat men som handlar om det vi i Talita gör. Vi kommer så småningom också lägga upp filmer som producerats i vårt projekt RealityCheck.

I Talitafilmen får du lyssna till rösterna från våra tjejer och deras berättelser.