Vilka är vi?

Talita erbjuder en väg ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett helt nytt liv. Vi arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande.

Vårt ettåriga rehabiliteringsprogram bygger på en metod som vi utformat utifrån den kunskap vi fått under de 20 år vi arbetat med målgruppen. Och metoden fungerar. 97 % av de kvinnor som genomgått Talitas program lämnar prostitutionen för gott. Nedan följer ett citat från en av kvinnorna, som vi kallar Sara:

”The continuous rapes and abuse killed me from within. I just wanted to end my life. The police and Talita saved me. Today I am studying at the university.”

Talita har ett mycket bra samarbete med polisen. De slussar ofta kvinnor till oss i samband med att de gör tillslag mot hallickar och sexköpare. Att bekämpa den grova organiserade brottslighet som det sexualiserade slaveriet utgör är svårt. Vi behöver vara många. Därför behövs du!

Vision & uppdrag

VISION


Talita betyder ”liten flicka” och är hämtat från en berättelse i Bibeln där Jesus står vid en flickas dödsbädd och säger ”lilla flicka, jag säger dig, stå upp” (talita koum) och flickan reser sig upp. Vår vision är att de kvinnor och flickor vi möter ska få resa sig upp till ett nytt liv.

Talitas motto är att se hela kvinnan, hjälpa henne hela vägen, oavsett var i världen hon blivit utsatt och oavsett om någon betalar för platsen hos oss eller inte.

UPPDRAG

Människohandel är en nutida form av slaveri. Prostitution är en form av mäns våld mot kvinnor och barn. Pornografi är dokumenterad prostitution.

Talitas uppdrag är att bekämpa sexualiserat slaveri i alla dess former genom att arbeta förebyggande, uppsökande och rehabiliterande.

Värdegrund

TALITA BYGGER PÅ EN KRISTEN MÄNNISKOSYN

vilket innebär att vi i varje människa ser någon somär värd att älskas och bemötas med intresse, respekt, hänsyn och utan fördomar har en fri vilja som måste värnas, lyssnas in och respekteras är skapad med ett unikt syfte har grundläggande behov av andlig/existensiell natur, såväl som fysisk, materiell, psykologisk, social och intellektuell natur.

Talitas ambition är att bereda ett sammanhang där målgruppens specifika behov kan mötas och ge förutsättningar för en traumabearbetning och nyorientering som kan främja en positiv personlig utveckling för framtiden. Vi välkomnar alla som faller inom vår målgrupp, oavsett etnisk bakgrund, samhällsställning, religion, sexuell orientering eller politiska åsikter. Vår längtan är att skapa en trygg plats dit utsatta personer känner sig välkomna och där nytt hopp kan födas.

Medarbetare

Josephine

Grundare, traumaterapeut och jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och med erfarenhet av arbete mot barnsexhandel.

Anna

Grundare, traumaterapeut och legitimerad apotekare med erfarenhet av kompetensutvecklingsarbete och utbildningsverksamhet.

Ingela

Platschef i Villa Talita. Socionom med lång erfarenhet av arbete med barn och familjer i utsatta situationer.

Meghan

Stödperson i Villa Talita. Tidigare erfarenhet av arbete på kvinnojour samt forskning om prostitution, pornografi och människohandel. Initiativtagare till och projektledare för Reality Check.

Sofia

Stödperson för kvinnorna i Villa Talita. Lärare med tidigare erfarenhet av volontärarbete i Talita Sverige och i Casa Talita i Rumänien.

Christin

Socionom och diplomerad beröringspedagog med erfarenhet av uppsökande verksamhet samt arbete på skyddat boende.

Samuel

Visuell kommunikatör och webbansvarig. Praktisk allt-i-allo på Villa Talita.

Andrea

Verksamhetsansvarig för Talita Göteborg. Tidigare erfarenhet av uppsökande arbete bland målgruppen samt utbildad inom samhällsvetenskap och psykologi.

Julia

Socionom och tidigare volontär i Talita. Driver, tillsammans med Andrea, Talita Göteborg.

Natalia

Projektledare för Reality Check. Har varit aktiv inom kvinnorörelsen sedan 2011 och har universitetsexamen i statsvetenskap och internationella relationer.

Peter

Sociolog och strateg inom Reality Check. Har arbetat i många år mot mäns våld mot kvinnor och barn.