Sexhandel

Prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål är tre samhällsproblem som är nära sammanlänkade och som vi sammanfattar under begreppet sexhandel. Nedan har vi samlat en del fakta som vi hoppas ger en viss inblick i vad det handlar om.

Sexualized slavery

This be english

Prostitution

Talita betyder ”liten flicka” och är hämtat från en berättelse i Bibeln där Jesus står vid en flickas dödsbädd och säger ”lilla flicka, jag säger dig, stå upp” (talita koum) och flickan reser sig upp. Vår vision är att de kvinnor och flickor vi möter ska få resa sig upp till ett nytt liv.

Människohandel är en nutida form av slaveri. Prostitution är en form av mäns våld mot kvinnor och barn. Pornografi är dokumenterad prostitution.

Talitas uppdrag är att bekämpa sexualiserat slaveri i alla dess former genom att arbeta förebyggande, uppsökande och rehabiliterande.

Människohandel & koppleri

Talita betyder ”liten flicka” och är hämtat från en berättelse i Bibeln där Jesus står vid en flickas dödsbädd och säger ”lilla flicka, jag säger dig, stå upp” (talita koum) och flickan reser sig upp. Vår vision är att de kvinnor och flickor vi möter ska få resa sig upp till ett nytt liv.

Människohandel är en nutida form av slaveri. Prostitution är en form av mäns våld mot kvinnor och barn. Pornografi är dokumenterad prostitution.

Talitas uppdrag är att bekämpa sexualiserat slaveri i alla dess former genom att arbeta förebyggande, uppsökande och rehabiliterande.

Pornography

Talita betyder ”liten flicka” och är hämtat från en berättelse i Bibeln där Jesus står vid en flickas dödsbädd och säger ”lilla flicka, jag säger dig, stå upp” (talita koum) och flickan reser sig upp. Vår vision är att de kvinnor och flickor vi möter ska få resa sig upp till ett nytt liv.

Människohandel är en nutida form av slaveri. Prostitution är en form av mäns våld mot kvinnor och barn. Pornografi är dokumenterad prostitution.

Talitas uppdrag är att bekämpa sexualiserat slaveri i alla dess former genom att arbeta förebyggande, uppsökande och rehabiliterande.