VAD ERBJUDER VI?

*

Villa Talita

*
Villa Talita

Villa Talita är vårt skyddade boende i Stockholm. Huset, som är beläget på hemlig adress, ligger i ett lugnt område med en inbjudande trädgård och består av fem rum och kök. Här finns plats för fyra kvinnor i taget - tre som ingår i Talitas långsiktiga program och en som slussats akut av polis, socialtjänst eller annan myndighet för kortare tid. Dagtid finns stödjande personal i villan. Under de första dygnen finns även, vid behov, kvälls- och nattpersonal på plats. Talita har dessutom en jourtelefon som de boende kan ringa till dygnet runt.

Talita arbetar miljöterapeutiskt, vilket innebär att vi i boendet erbjuder en stabil social miljö som ger kvinnorna möjlighet till traumabearbetning och positiv utveckling. De boende lär sig olika färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen. Man har samtal i grupp om det som sker praktiskt och socialt i boendet. Det miljöterapeutiska arbetssättet präglar hela verksamheten och pågår kontinuerligt under den tid klienten befinner sig i den.

Akut hjälp och skydd

*
Akut hjälp och skydd

Om polisen, socialtjänsten eller en annan myndighet vill slussa en kvinna till oss kan de nå oss på vår jourtelefon dygnet runt, alla dagar i veckan. Vi tar emot i våra skyddade boenden i Stockholm och Göteborg och kvinnan får ett eget rum där hon kan landa och känna sig trygg. Ofta deltar sedan kvinnan i förundersökning och senare eventuellt i rättegång. Vi erbjuder helpension d v s (förutom boende) mat, hygienartiklar, kläder samt stöttar på alla sätt vi bara kan genom stödsamtal (ev. med hjälp av tolk), sällskap till polisförhör osv.

Alla kvinnor som kommer till oss får frågan om de vill stanna och ingå i vårt ett-åriga program. De flesta som kommer, slussade på ovan nämnda sätt, vill emellertid återvända hem så fort som möjligt. Vi hjälper dem då att ansöka om att få ingå i det återvändandeprogram som drivs av Jämställdhetsmyndigheten i samarbete med den Internationella Migrationsorganisationen (IOM).

Långsiktigt stöd - talitas program

*

De kvinnor i Talitas målgrupp som vill ha långsiktig hjälp överlåter sig till ett tolv månader långt rehabiliteringsprogram. Programmet, som har utvärderats av Malmö universitet med goda resultat, bygger på en metod som vi utformat utifrån den kunskap vi fått under de 20 år vi arbetat med målgruppen. Och metoden fungerar. 97 % av de kvinnor som genomgått Talitas program lämnar prostitutionen för gott. Talita-metoden innefattar skyddat boende, traumaterapi, undervisning, framtidsplanering och praktik samt utslussning och integrering i samhället.

Talita Center

*
Talita Center

Talita center är vår mottagning som består av tre rum och kök (kontor, samtalsrum och ateljé för kreativt skapande). Hit kommer kvinnorna för att få stöd dagtid. Vår erfarenhet är att de kvinnor vi möter behöver någon som tar ett helhetsgrepp kring deras situation. De har inte sällan slussats mellan olika myndigheter och ideella verksamheter utan att känna sig sedda och hörda som hela individer. Det är på Talita center som en hel del av våra aktiviteter äger rum.

Talitas utslussningslägenheter

Talitas utslussningslägenheter

*

Tack vare våra utslussningslägenheter - två trerummare i Stockholmsområdet - kan vi vid behov förlänga stödet till kvinnan med ytterligare ett år, vilket ger oss ännu lite mer tid att undersöka möjligheterna för framtiden.