Rumänien & Mongoliet

*
Talita vill verka för att kvinnor i vår målgrupp ska få det stöd de behöver, såväl i Sverige som utomlands. Många länder saknar tyvärr progressiva lagar och skydd som stärker kvinnor som hamnat i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Därför ser Talita det som mycket viktigt att göra något varhelst dörrar öppnas och vi får möjlighet att bedriva verksamhet. För närvarande finns Talitas rehabiliteringsprogram i Rumänien (Bukarest) och Mongoliet (Ulan Bator). I Rumänien samarbetar vi med en lokal organisation som heter FREE. Deras rehabiliterande verksamhet finansieras av Talita och de arbetar i enlighet med vår metod. I Mongoliet startade våra mongoliska medarbetare en lokal Talita-organisation 2013. Där finansieras hela verksamheten av Talita Sverige.

Talita Rumänien

Sedan Villa Talita öppnade 2012 har vi tagit emot ett stort antal kvinnor akut, slussade framför allt av olika enheter inom polisen. Majoriteten av dessa kvinnor har kommit från Rumänien - en av Europas absolut största rekryteringsbaser för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

Vi erbjuder alltid kvinnorna som kommer till oss att stanna långsiktigt och ingå i vårt ettåriga program, men många av dem har familjer att försörja eller kan av andra anledningar inte tacka ja till erbjudandet. Ett tryggt återvändande till Rumänien är i vissa fall ett alternativ - IOM:s återvändandeprogram - men det är inte heller alltid enkelt, då det förutsätter att kvinnorna har förtroende för myndigheter i hemlandet, men så är ofta inte fallet. Det är dessutom vanligt att de utsätts för påtryckningar, exempelvis från familjemedlemmar eller pojkvänner, att kvar i prostitutionen. 

Under våren 2017 genomförde vi en kartläggning av situationen i Rumänien. Kartläggningen resulterade i rapporten Breaking Free.

Rapporten * Breaking free * - om hur situationen för rumänska kvinnor i prostitution och människohandel kan förbättras.**

Våren 2017 etablerade vi ett samarbete med organisationen FREE - en ideell förening som i fråga om målgrupp, värderingar och arbetssätt ligger mycket nära Talita. Tillsammans driver vi ett skyddat boende Casa Talita, där kvinnor i vår målgrupp både får akut hjälp och skydd och långsiktigt stöd i form av Talitas ettåriga program. På sikt är vår dröm även att kunna skapa arbetstillfällen för kvinnorna som gör det möjligt för dem att försörja sig och bli fullt ut integrerade i samhället.


Talita Mongoliet

En mongolisk kvinna, Chuna, som sett Talitas arbete på nära håll i Sverige, återvände 2013 till sitt hemland och startade Talita Mongoliet (Talita Asia). Idag driver hon skyddade boenden med rehabiliteringsprogram för flickor och kvinnor som utnyttjats i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål.

Människohandel är ett växande problem i Mongoliet, särskilt från landsbygden till städerna, men också från Mongoliet till andra länder t. ex. Kina (Källa: National Center Against Violence). Flera tusen mongoliska kvinnor och barn luras in i sexindustrin årligen, men än så länge är insatserna för målgruppen bristfälliga (Källa: Mongolia Gender Equality Center). Även våld i hemmet är ett stort problem som uppskattningsvis drabbar var tredje kvinna i Mongoliet (Källa: NCAV). Ändå finns det bara fyra akutboenden och (förutom Talitas boende) inte ett enda långsiktigt stödboende i hela landet. De akutboenden som finns liknar mer fängelser än boenden.

I Mongoliet anses våld i hemmet vara en privatsak. Många söker hjälp, men när de kontaktar polisen och sociala myndigheter får de höra att problemet inte är samhällets ansvar, utan ska lösas inom familjen. Eftersom mannen oftast är familjeförsörjare och har en starkare ställning, är det mycket svårt för kvinnor och barn att lämna en våldsam man. Väljer de trots detta att flytta ut hamnar de lätt i prostitution och hemlöshet. Dessa problem är väl synliga i storstäder som Ulan Bator.

Picture of a little girl