TALITA SVERIGE

*

Stockholm - Göteborg - Reality Check

Stockholm

I Stockholm ligger vårt skyddade boende Villa Talita. När Talita bildades, 2004, kunde vi bara erbjuda traumaterapi och så småningom även undervisning, men 2012 fick vi vårt första skyddade boende och sedan dess har vi erbjudit vår målgrupp både akut skydd för kortare tid och ett ettårigt rehabiliteringsprogram. Villa Talita, som är beläget på hemlig adress, ligger i ett lugnt område med en inbjudande trädgård och består av fem rum och kök. Här finns plats för fyra kvinnor i taget och de som stannar ett helt år kan, förutom att delta i programmet, även studera eller arbeta.

När det är dags att flytta ut, får kvinnan antingen flytta in i en av våra utslussningslägenheter (där hon kan bo ytterligare ett år) eller så flyttar hon vidare till ett eget boende direkt. Vårt uppdrag slutar inte förrän hon fått ett förvandlat liv och är fullt ut integrerad i samhället.

Läs mer om Talita Stockholm här Vad erbjuder vi?


Göteborg

I januari 2017 öppnade vi vårt skyddade boende i Göteborg som går under namnet ’Lilla Talita’. Talita Göteborg erbjuder akut skydd och långsiktigt stöd för målgruppen på hemlig adress. I boendet tar vår erfarna personal emot en kvinna när som helst på dygnet, alla dagar i veckan om polis, socialtjänst eller en annan myndighet kontaktar oss via vår jourtelefon.

När en kvinna kommer till Talitas skyddade boende får hon ett eget rum där hon kan landa och känna sig trygg. Vi ser även till att hon har mat, kläder, hygienartiklar och allt annat hon kan behöva i den akuta situationen samt att hon erbjuds stödsamtal och gemenskap under den tid hon vistas i Sverige. Vår erfarenhet är emellertid att många av de kvinnor som kommer till oss akut, efter att polisen gjort ett tillslag mot ett hotell eller en lägenhetsbordell, ganska snart vill återvända hem. Vi hjälper då till så att återvändandet kan ske på ett tryggt sätt. Väljer kvinnan att stanna för en tid och delta i en polisutredning, så finns vår personal med som sällskap vid polisförhör osv.

Alla kvinnor som kommer till ‘Lilla Talita’ får frågan om de vill stanna och ingå i vårt ett-åriga program. Läs mer om vårt långsiktiga program och behandling under fliken ”Vad erbjuder vi?”.

Stötta Talita Göteborg ekonomiskt Bli månadsgivare och hjälp oss att kunna planera vårt arbete långsiktigt. Fyll i formulär under fliken ”Stöd Talita”. Ge en engångsgåva och hjälp oss att vidareutveckla arbetet i Göteborg. Märk din inbetalning ”Göteborg”. Bankgiro: 463-5884. Swish: 123 032 3923.

Stötta Talita Göteborg genom att bli volontär Bor du i Göteborg och har ett hjärta får våra kvinnor, vill lägga tid och engagemang är du välkommen att kontakta vår samordnare Andrea. Skriv ett mail till andrea@talita.se. Vi har olika typer av volontärer och du kan vara med och representera Talita i olika sammanhang, stå i vår monter, hjälpa till praktiskt, jobba med sponsorer, vara mentor för kvinnorna eller finnas som stöd på boendet.


Reality Check

Nu startar vi Reality Check som ska öka ungdomars kunskap om porrens skadeverkningar. Reality Check kommer ta fram undervisningsmaterial och praktiska verktyg till lärare, kuratorer och yrkesverksamma som arbetar med barn och ungdomar. Projektet består även av ett digitalt reboot-program med stöd till ungdomar som vill sluta titta på porr. Reality Check drivs av Talita och finansieras av Allmänna Arvsfonden med start i april 2017. Lanseringen beräknas till våren 2018.

Allt fler ungdomar, framför allt pojkar, konsumerar idag porr regelbundet på nätet. Medelåldern för pojkar att aktivt börja söka efter porr är ca 12 år.[1] Pornografi har blivit alltmer lättillgängligt, det är bara några klick bort, helt anonymt och oftast gratis. Med andra ord har porr blivit de flesta barn och ungas primära källa till sexualkunskap.

Våld mot flickor och kvinnor i pornografiskt material är idag mer regel än undantag.[2] Forskning visar att detta normaliserar aggressiva beteenden bland tittarna.[3] Det finns även ett samband mellan porrkonsumtion och sexköp.[4] På så vis främjar pornografi våld mot flickor och kvinnor vilket bidrar till ökad ojämställdhet.

Kunskapen bland både unga och vuxna är relativt låg vad gäller riskerna med pornografins negativa effekter. Det saknas idag forskningsbaserat undervisningsmaterial för lärare, kuratorer och yrkesverksamma bland unga. Materialet som Reality Check tar fram kommer bistå vuxenvärlden med konkreta redskap för att lyfta de här kritiska frågorna i samtal med unga.

“Vi har bara sett början av konsekvenserna av porrens skadeverkningar som drabbar barn och unga, experter pratar om en eskalerande samhällsepidemi. Det finns ett stort behov av förebyggande insatser, inklusive forskningsbaserat utbildningsmaterial om porr för unga. I dagsläget lämnas de flesta unga människor kvar utan någon som helst kunskap om en fråga som i allra högsta grad påverkar deras sexuella hälsa, relationer och välbefinnande. Det är därför vi drog igång projektet Reality Check”, säger Meghan, projektledare på Talita.

Reality Check kommer även utveckla ett digitalt reboot-program för ungdomar som vill sluta titta på porr där unga kommer kunna söka hjälp och stöd på egen hand, helt anonymt.

Målet med Reality Check är att förebygga sexuell ohälsa bland ungdomar samt mäns våld mot kvinnor. Ambitionen med projektet är även att upplysa om den utsatta situation som kvinnor i porrindustrin befinner sig i.

Kontakta Reality Check:
Meghan, projektledare Reality Check. Telefon: 070-025 69 90, email: meghan@talita.se.
Natalia, metodutvecklare Reality Check. Telefon: 072-209 88 05, email: natalia@talita.se.

Källor

[1] Mattebo, Magdalena, 2014. “Use of Pornography and its Associations with Sexual Experiences, Lifestyles and Health among Adolescents,” Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 974.

[2] Enligt forskning innehåller 90 % av mainstream porrscener fysisk aggression, och ungefär hälften innehåller verbal aggression. (Bridges, Ana J., Robert Wosnitzer, Erica Scharrer, Chyng Sun, and Rachael Liberman. 2010. “Aggression and Sexual Behavior in Best-Selling Pornography Videos: A Content Analysis Update.” Violence Against Women 16 (10): 1065–85).

[3] Waltman, Max, 2016. “Pornografi och mäns våld mot kvinnor”, del 2 Porr och prostitution: en rapport om utsatthet och efterfrågan, ss 31-108, Stockholm: Unizon.

[4] Waltman, Max, 2016. “Pornografi och mäns våld mot kvinnor”, del 2 Porr och prostitution: en rapport om utsatthet och efterfrågan, ss 31-108, Stockholm: Unizon.

Följ Talita