FÖRETAG MOT MÄNNISKOHANDEL OCH PROSTITUTION

*

Att hjälpa kvinnor ta sig ur människohandel och prostitution är Talitas fokus. Vi är en av Sveriges största ideella aktörer inom detta område och vi gör skillnad genom långsiktiga och heltäckande insatser. Men utan stöd från våra bidragsgivare skulle detta inte vara möjligt. Tillsammans med ovan nämnda företag förändrar och förbättrar Talita tillvaron för några av de mest utsatta.